زرد شدن برگ های قدیمی و برگ هایی که در نزدیکی انتهای ساقه نیستند، طبیعی هست، اما اگر برگ های زیادی زرد شد، آبیاری نامنظم، نزدیک بودن به یک پنجره سرد یا محیط خیلی گرم و وجود کرم داخل خاک است.

بیحالی برگ های پتوس بخاطر تعویض گلدان و شوکه شدن ریشه گیاه که به مرور به خاک جدید عادت می‌کند یا آبیاری کم بوده و محیط خشک بوده و دم کرده گیاه، آبیاری و غبار پاشی شود.

علت شل و پیچیده شدن برگ های پتوس، هوای سرد است، پتوس به کاهش ناگهانی دما بسیار حساس است.

علت سوراخ شدن برگ های پتوس، صدمات فیزیکی، وجود آفت برگ خوار، تابش مستقیم نور و خیس بودن برگ ها، نوعی بیماری قارچی

علت سوختگی نوک برگ های پتوس، نور زیاد و مستقیم است.

علت زرد شدن برگ پتوس میتواند متفاوت باشد، آبیاری زیاد وهمچنین تشنه ماندن گیاه از مهم ترین علت های زرد شدن برگ پتوس هست.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *