اخبار

بازدید شهردار محترم گنبد کاووس از کارگاه تولید مبلمان شهری کاکتوسکده

بازدید شهردار محترم گنبد کاووس جناب مهندس طعنه گنبدی از کارگاه تولید مبلمان شهری کاکتوسکده بابت سرکشی از روند تولید سفارشات المان های نوروزی ٩٨/١٢/٢٢

ادامه بازدید شهردار محترم گنبد کاووس از کارگاه تولید مبلمان شهری کاکتوسکده