برگ انجیری یا مونسترا

🍃روش‌های نگهداری و پرورش گیاه برگ انجیری یا مونسترا نیاز به نور: نزدیک پنجره با نورغیرمستقیم، نور دلخواه این گیاه است. مراقب اشعه مستقیم آفتاب باشین…

ادامه برگ انجیری یا مونسترا