🌵 جزیره

🌵درست کردن جزیره کمک زیادی می‌کنه تا رطوبت مورد نیاز گیاه تامین بشه و در نتیجه شما گیاهی شاداب تر و بسیار زیباتر داشته باشین.…

ادامه 🌵 جزیره