مشتریان ما

دانشگاه آزاد اسلامی گنبد
علمی کاربردی گنبد
مراوه تپه
شرکت یاران بهاران گلستان
پیام نور گنبد
شهرداری
بیمه ایران (شعبه مرکزی گنبد)
شهرداری مینودشت
دانشگاه غیرانتفاعی میلاد مینودشت