مشتریان ما

شهرداری مینودشت
شهرداری
پیام نور گنبد
علمی کاربردی گنبد
مراوه تپه
دانشگاه غیرانتفاعی میلاد مینودشت
دانشگاه آزاد اسلامی گنبد
شرکت یاران بهاران گلستان
بیمه ایران (شعبه مرکزی گنبد)